ยินดีต้อนรับสู่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

 
   
  
วันนี้: 7 คน
ทั้งหมด: 11221 คน
 
 
 
 
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 1 ก.พ. 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมมารวย 7 ธันวาคม 2560
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 26 กันยายน 2560
 
   
 
คณะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
   
 
 
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนมีนาคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-15 09:08:09
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-05 13:58:51
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 2/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-02-27 16:10:59
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-02-27 15:03:51
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 2/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-02-07 13:49:08
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 1/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-30 09:51:59
 ประกาศ การเรียกเก็บเงินหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เดือนมกราคม ปี 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-29 10:30:11
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนมกราคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-16 13:38:46
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-08 10:14:08
 ประกาศ การเรียกเก็บเงินหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เดือนธันวาคม ปี 2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-27 09:48:45
 
 
   
00029  การจ่ายเงิน  (1/141) นางมนิดา 25 ธ.ค. 2560
00028  ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้  (1/89) นางศิรประภา แสงอรุณทวี 16 ธ.ค. 2560
00027  ต้องการแก้ไขข้อมูล  (1/252) นางมณี 20 ก.ค. 2560
00026  การสมัครเป็นสมาชิก ฌ.กสก.ต่อ  (1/277) ธภอร สำราญพงษ์ 23 พ.ค 2560
00025  จ่ายเงินสงเคราะห์  (1/332) ปัญญา 16 พ.ค 2560
00024  การเรียกเก็บเงิน  (1/266) วันทิพา 15 มี.ค 2560
00023  การขำระเงิน  (1/263) เอนก แกระวงค์ 19 ก.พ. 2560
00022  สมัครไปแล้วไม่ได้  (1/274) จิรัชฎา จันทชุม 10 พ.ย. 2559
00021  ข้อมูลในระบบผิดพลาด  (0/199) วรรณา พรหมบุญทอง 04 พ.ย. 2559
00020  เข้าระบบไม่ได้  (4/268) สมเกียรติ โสภา 31 ต.ค. 2559
   
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |