ยินดีต้อนรับสู่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

 
   
  
วันนี้: 24 คน
ทั้งหมด: 12574 คน
 
 
 
 
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 1 ก.พ. 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมมารวย 7 ธันวาคม 2560
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 26 กันยายน 2560
 
   
 
คณะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
   
 
 
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-05-21 10:26:02
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 5/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-05-21 10:24:37
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 4/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-05-01 09:01:04
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนเมษายน 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-04-17 09:58:48
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-04-17 09:57:42
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 3/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-28 09:22:15
 ประกาศ การเรียกเก็บเงินหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เดือนมีนาคม ปี 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-27 16:21:23
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนมีนาคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-15 09:08:09
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 3/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-03-05 13:58:51
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 2/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-02-27 16:10:59
 
 
   
00033  การขอเลขบัญชีธนาคาร  (1/17) สมพร พึ่งสำราญ 23 พ.ค 2561
00032  ขอให้จัดตั้งกลุ่มผู้ช่วยตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ  (1/48) สมาชิกศูนย์ฯ พิษณุโลก 05 เม.ย. 2561
00031  การเรียกเก็บเงินประจำเดือน  (1/44) สมาชิกบำนาญ 05 เม.ย. 2561
00030  ขอแก้ไขบ้านเลขที่ และเพิ่มเติมชื่อผู้ดำเนินการศพ  (3/52) นางสุภาภรณ์ ทิพยารมย์ 19 มี.ค 2561
00029  การจ่ายเงิน  (1/173) นางมนิดา 25 ธ.ค. 2560
00028  ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้  (1/114) นางศิรประภา แสงอรุณทวี 16 ธ.ค. 2560
00027  ต้องการแก้ไขข้อมูล  (1/285) นางมณี 20 ก.ค. 2560
00026  การสมัครเป็นสมาชิก ฌ.กสก.ต่อ  (1/324) ธภอร สำราญพงษ์ 23 พ.ค 2560
00025  จ่ายเงินสงเคราะห์  (1/370) ปัญญา 16 พ.ค 2560
00024  การเรียกเก็บเงิน  (1/309) วันทิพา 15 มี.ค 2560
   
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |