ยินดีต้อนรับสู่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

 
   
  
วันนี้: 24 คน
ทั้งหมด: 17642 คน
 
 
 
 
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมนารา ถ.แจ้งวัฒนะ 20 ธ.ค. 2561
 
   
 
การแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มการฌาปณกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 มีนาคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 1 ก.พ. 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2561
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมมารวย 7 ธันวาคม 2560
   
 
 
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนมกราคม 2562
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2019-01-16 16:21:45
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 01/2562
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2019-01-07 15:46:20
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 12/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-12-27 16:25:24
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนธันวาคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-12-17 14:28:27
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 12/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-12-06 11:42:02
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-11-19 13:02:59
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 11/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-11-05 13:59:33
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนตุลาคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-10-18 13:57:02
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 10/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-10-04 11:23:05
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 9/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-09-28 13:41:22
 
 
   
00041  เงินฌาปนกิจที่จะได้รับ  (2/54) จันทิมา 07 ม.ค. 2562
00040  ขอทราบผลการสมัคสมาชิกสามัยครับ  (3/53) นายชัชวาล หมู่หมื่นศรี 30 พ.ย. 2561
00039  สมาชิกเกษียณอายุและรับบำเหน็จรายเดือน  (1/76) กาญจนา 22 พ.ย. 2561
00038  ขอเลขทะเบียนสมาชิก  (1/88) น.ส.นพรัตน์ เลิศขำรูป 24 ก.ย. 2561
00037  ขอตรวจสอบสถานะสมาชิก  (2/117) นายอินทร์เนตร เทพกุนา 29 ส.ค. 2561
00036  ค้นหาประวัติการเป็นสมาชิก  (3/110) นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช 07 ส.ค. 2561
00035  วันที่สมัคร  (1/65) นายสมพร ขันตี 03 ส.ค. 2561
00034  เข้าระบบไม่ได้  (1/68) ฟ้าฮ่วน ปาโท 01 ส.ค. 2561
00033  การขอเลขบัญชีธนาคาร  (2/111) สมพร พึ่งสำราญ 23 พ.ค 2561
00032  ขอให้จัดตั้งกลุ่มผู้ช่วยตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ  (1/137) สมาชิกศูนย์ฯ พิษณุโลก 05 เม.ย. 2561
   
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |