ยินดีต้อนรับสู่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร

 
   
  
วันนี้: 26 คน
ทั้งหมด: 9880 คน
 
 
 
 
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 26 ธันวาคม 2560
 
   
 
อบรมข้าราชการใหม่ ณ โรงแรมมารวย 7 ธันวาคม 2560
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 10 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 
   
 
การประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่
 
   
 
ประชุมครั้งที่ 9 วันที่ 26 กันยายน 2560
 
   
 
คณะเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เยี่ยมชมดูงานการฌาปนกิจสงเคราะห์
 
   
 
ประมวลภาพเจ้าหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
การประชาสัมพันธ์งานฌาปนกิจแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เอบีน่าเฮ้าส์
 
   
 
ทำบุญครบรอบสตมวาร (100 วัน) ร.9
 
   
 
ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรกรมส่งเสริมเกษตร
   
 
 
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนมกราคม 2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-16 13:38:46
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2018-01-08 10:14:08
 ประกาศ การเรียกเก็บเงินหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เดือนธันวาคม ปี 2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-27 09:48:45
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 12/2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-27 09:10:25
  รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนธันวาคม 2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-15 16:04:33
 ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ ครั้งที่ 12/2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-08 10:50:21
 แนวทางปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ศพในงวดแรก
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-12-08 10:48:56
 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพครั้งที่ 11/2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-11-29 14:38:51
 ประกาศ การเรียกเก็บเงินหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เดือนพฤศจิกายน ปี 2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-11-24 15:53:12
 รายละเอียดเรียกเก็บเงินไม่ได้ (สมาชิกที่ฝากเงินกับตัวแทน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าหน้าที่ วันที่:2017-11-14 11:36:58
 
 
   
00029  การจ่ายเงิน  (1/42) นางมนิดา 25 ธ.ค. 2560
00028  ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้  (0/17) นางศิรประภา แสงอรุณทวี 16 ธ.ค. 2560
00027  ต้องการแก้ไขข้อมูล  (1/173) นางมณี 20 ก.ค. 2560
00026  การสมัครเป็นสมาชิก ฌ.กสก.ต่อ  (1/184) ธภอร สำราญพงษ์ 23 พ.ค 2560
00025  จ่ายเงินสงเคราะห์  (0/248) ปัญญา 16 พ.ค 2560
00024  การเรียกเก็บเงิน  (1/186) วันทิพา 15 มี.ค 2560
00023  การขำระเงิน  (1/194) เอนก แกระวงค์ 19 ก.พ. 2560
00022  สมัครไปแล้วไม่ได้  (1/216) จิรัชฎา จันทชุม 10 พ.ย. 2559
00021  ข้อมูลในระบบผิดพลาด  (0/140) วรรณา พรหมบุญทอง 04 พ.ย. 2559
00020  เข้าระบบไม่ได้  (4/186) สมเกียรติ โสภา 31 ต.ค. 2559
   
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF
  
 
| copyright 2009 All Right Reserved SO-AT Solution.co.,ltd @2009 ENhance Security For Web Application Systems <SSC> > |